Akıllı Operasyon Çözümleri

Canlı Yayın

Görüntülü Teyit

Sistemi

Personellerinizin iş sahasına ulaştıklarında çalışmaya başlamadan önce bireysel ve çevre güvenlik önlemlerini aldıklarından, koruyucu ekipmanlarını giydiklerinden, işe başlamaya uygun halde olduklarından emin olmak ve olası kazaların önüne geçmek için canlı yayın ile görüntülü teyitler alabilir. Sahadaki çalışmaları canlı olarak operatör merkezinden takip edebilirsiniz.

Konum Takibi ve Geofencing

Saha ekiplerinin terminallerinden alınan konum takibi ile anlık olarak personelin konumunu görüntüleyebilir. İş sahasına giriş ve çıkış anlarında bildirimler alabilirsiniz.

Akıllı Operatör

Konsolu

Akıllı operatör konsolu ile tüm operasyonu tek merkezden yönetebilirsiniz. Tüm terminaller ile bağlantı sağlayan konsol ile saha yönetimi süreçlerini daha kolay hale getirebilir. Acil durumlara müdahale edebilirsiniz.

Görev Takip

Sistemleri

3. parti uygulamalar ile uyumlu çalışabilen görev takip sistemleri ile personellerinizin terminallerine iş emri atayabilir, işin durumu ile ilgili bildirimler alabilirsiniz.

Mandown

Çalışan Koruma

Personellerinizin saha çalışmalarında yaşaması muhtemel iş kazalarının önüne geçmek ve kaza olması durumunda acil müdahale sağlamak için sürekli olarak personelin takibini sağlayan sistemler ile güvenlik önlemleri alabilirsiniz.